E'lon qilinishi mumkin bo'lmagan axborotlar ro'yxati

O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlariga muvofiq quyidagi ma’lumotlar axborotdan foydalanuvchilarga taqdim etilmaydi:

 

Buxoro viloyati transport boshqarmasi faoliyati to‘g‘risidagi axborot jumlasiga kirmaydigan huquqiy-normativ hujjatlar;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlarining alohida bandlarida belgilangan ma’lumotlar;

“maxfiy” va “xizmat doirasida foydalanish uchun” (XDFU) belgisi qo‘yilgan hujjatlarda keltirilgan ma’lumotlar;

ichki yozishmalar;

boshqarma rahbar va mutaxassislari, ishchi-xizmatchilarining shaxsiga oid ma’lumotlar;

tijorat sirini tashkil etuvchi ma’lumotlar.