Korrupsiyaga qarshi kurashish

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27 maydagi "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5729-sonli Farmoni

O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3 yanvardagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'RQ-419-son Qonuni