Boshqarmaning huquqiy maqomini belgilovchi hujjatlar

 

O'zbekiston Respublikasi Transport Vazirligi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 2019-yil 19 aprel, 336-son